കൊലക്കേസ് പ്രതി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ വീടിന് നേര്‍ക്ക് ബോംബേറ്, അദ്ധ്യാപിക അറസ്റ്റിൽ