ഡൽഹി തീപിടിത്തത്തിൽ 27 പേർ മരിച്ച സംഭവം: 2 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ