ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ വീ​ടി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ച് ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ മ​രി​ച്ചു, മ​ക​ൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ