കൊച്ചിയില്‍ 100 കിലോ ചന്ദനത്തടി പിടികൂടി, 8 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍