മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി, 2 ബിജെപി പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ