കണ്ണൂരിൽ മദ്യപിച്ചെത്തിയ മകൻ അച്ഛനെ മർദിച്ചു, മകൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ