യുവതി ഭര്‍തൃഗൃഹത്തില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍, ദുരൂഹതയെന്ന് വീട്ടുകാർ