ബി.ജെ.പിയുടെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ