പാചകവാതക വില വീണ്ടും കൂട്ടി, ഗാര്‍ഹിക സിലിണ്ടറിന് 3.50 രൂപയുടെ വർധന