കു​ന്നം​കു​ള​ത്ത് കെ ​സ്വി​ഫ്റ്റ് ബ​സി​ടി​ച്ച് വഴിയാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു